Privacy statement

Het jongerenproject ‘Watt Nou! De Ronde Venen’ is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de gemeente De Ronde Venen. In deze samenwerking treedt de NMU op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens die via de Swipocratie worden geregistreerd.

Bij het aanvinken van dit vakje geef je de NMU en gemeente De Ronde Venen toestemming je persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden. Je kunt je te allen tijde uitschrijven onder elke mail die je ontvangt van de NMU of de gemeente, waarna je verzamelde persoonsgegevens worden vernietigd.

De NMU en de gemeente kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over het vervolg en de uitkomsten van het project ‘Watt Nou! De Ronde Venen’. Daarnaast geef je ons toestemming je te benaderen over andere activiteiten die relevant zijn voor jongeren, zoals onderzoek, bijeenkomsten en andere events. De persoonsgegevens die je via de Swipocratie aan ons doorgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt, of gedeeld met andere partijen.

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@nmu.nl.

Heb je praktische of inhoudelijke vragen over de Swipocratie of het project ‘Watt Nou! De Ronde Venen’ dan kun je je wenden tot s.ten.have@nmu.nl.

Onder alle geregistreerde personen die hebben deelgenomen aan de campagne (en behorende tot de doelgroep: jongeren van 12 t/m 25 jaar en woonachtig in gemeente De Ronde Venen) worden 3 waardebonnen verloot t.w.v. elk €20,-. Om kans te maken op deze waardebon dien je ten minste t/m 31 december 2020 geregistreerd te blijven. Het is niet mogelijk om de waardebon om te wisselen voor contant geld.

Heb je vragen over je privacy en het uitoefenen van je rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving, dan kun je je wenden tot de Functionaris gegevensbescherming van de NMU via info@nmu.nl. Zie tevens de privacy verklaring van de NMU via www.nmu.nl/privacy/.